فولاد

افزودن به لیست پیگیری
لطفاً صبر کنید...
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
آخرین معامله
پایانی
بیشترین کمترین
دفعات باز
حجم ارزش
خرید فروش
ارزش حقیقی
ارزش حقوقی
تعداد حقیقی
تعداد حقوقی
میانگین ارزش حقیقی
میانگین ارزش حقوقی
حجم کل خرید -
حقوقی -
- حقیقی
حجم کل فروش -
حقوقی -
- حقیقی

آمارها

 • 1 ماه
 • 3 ماه
 • 6 ماه
 • 1 سال
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 7 249
تعداد روزهای منفی 7 329
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 3.08 96
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.54 180
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 28 100
تعداد روزهای منفی 28 256
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.49 204
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.59 236
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 55 86
تعداد روزهای منفی 61 170
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1 260
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.56 294
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 91 210
تعداد روزهای منفی 139 33
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 0.93 307
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.7 310

تازه ترین مطالب

لطفاً صبر کنید...

برترین مطالب

 • 6 ماه پیش
 • 6 ماه پیش
 • 6 ماه پیش
 • 5 ماه پیش
 • 5 ماه پیش
 • 5 ماه پیش
 • 5 ماه پیش
 • 5 ماه پیش
 • 5 ماه پیش
 • 5 ماه پیش

برچسب های مرتبط

وغدير شبندر فملي حكشتي جم روي هرمز بانكها جم پترول بيمه و بازنشسته66 شتران بترانس سيمان انس طلا خساپا بانكها دسينا ذوب وغدير فاسمين ميدكو فخوز فملي حكشتي پترول شبندر ميدكو 42-غذايي بجز قند حسينا غشهداب هرمز وقوام خصدرا سنگ آهن ذوب وپاسار فارس دلار امريكا (عمده) شپترو شپنا قند و شكر تاپيكو شبندر مبين زگلدشت سبجنو فخوز شاخص كل مس وپاسار خساپا كگل قصفها واميد فخاس ذوب سيمان فملي فخوز فاذر بانكها سيمان گاز طبيعي (بازار NYMEX) بانكها شپاس وپاسار بفجر فملي وپاسار شپديس گاز طبيعي (بازار NYMEX) فارس مفاخر فراورده نفتي فملي پارسان غمينو وگستر گاز طبيعي (بازار NYMEX) شاخص كل البرز دانا كچاد غشصفا مس شپنا ذوب بانكها شپديس رتاپ 42-غذايي بجز قند شاخص كل اخابر بيمه و بازنشسته66 هرمز كمنگنز آسيا شاوان شيراز شپاس شيران شبندر بيمه و بازنشسته66 خپارس فاراك وبصادر قند و شكر شپنا تاپيكو حريل ذغال سنگ فخوز همراه شخارك بانكها فخوز وغدير 42-غذايي بجز قند بيمه و بازنشسته66 فملي دلار امريكا (عمده) خپارس 42-غذايي بجز قند شبندر ذوب هرمز كگل ساروم رتاپ پتروشيمي دماوند وشهر وغدير تاپيكو گاز طبيعي (بازار NYMEX) گاز طبيعي (بازار NYMEX) ومهر شاراك لازما بانكها كچاد مس وبهمن تاپيكو حكشتي جم حكشتي ذغال سنگ شبريز فارس وگستر سيمان ذغال سنگ وپاسار فايرا شبندر فراورده نفتي وكوثر فملي كگل خساپا انبوه سازي مواد دارويي شبندر بانكها سيمان فاراك سنگ آهن آسيا كچاد سيمان فولاژ لاستيك وغدير 32-وسايل ارتباطي لاستيك فراورده نفتي فراورده نفتي وغدير اخابر ذغال سنگ ذوب 42-غذايي بجز قند بانكها تاپيكو خساپا شپديس فارس شاخص كل كگل شاخص كل شاخص كل بانكها پترول سيمان وساپا بترانس فارس سيمان بيمه و بازنشسته66
message
message
message
message