فولاد

افزودن به لیست پیگیری
لطفاً صبر کنید...
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
آخرین معامله
پایانی
بیشترین کمترین
دفعات باز
حجم ارزش
خرید فروش
ارزش حقیقی
ارزش حقوقی
تعداد حقیقی
تعداد حقوقی
میانگین ارزش حقیقی
میانگین ارزش حقوقی
حجم کل خرید -
حقوقی -
- حقیقی
حجم کل فروش -
حقوقی -
- حقیقی

آمارها

 • 1 ماه
 • 3 ماه
 • 6 ماه
 • 1 سال
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 6 300
تعداد روزهای منفی 11 97
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 0.76 181
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.62 137
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 17 397
تعداد روزهای منفی 34 93
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 0.92 235
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.92 188
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 54 117
تعداد روزهای منفی 63 149
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.02 263
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.19 211
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 119 36
تعداد روزهای منفی 112 270
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 0.97 334
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.3 279

تازه ترین مطالب

لطفاً صبر کنید...

برترین مطالب

 • 2 سال پیش
 • 2 سال پیش
 • 2 سال پیش
 • 2 سال پیش
 • 2 سال پیش
 • 2 سال پیش
 • 2 سال پیش
 • 2 سال پیش
 • 2 سال پیش
 • 2 سال پیش

برچسب های مرتبط

وگستر روي فملي حكشتي شبندر جم وپاسار اخابر ميدكو بفجر حسينا غذايي بجز قند رتاپ 53-سيمان شاخص كل 57-بانكها مس گاز طبيعي (بازار NYMEX) اخابر هرمز وقوام 53-سيمان گاز طبيعي (بازار NYMEX) جم حكشتي وبهمن 10-ذغال سنگ حكشتي هرمز 23-فراورده نفتي وكوثر كگل شخارك واميد 57-بانكها دسينا بيمه و بازنشسته66 شبندر 57-بانكها شبندر شيران وغدير 57-بانكها ذوب وگستر شپنا وغدير آسيا قصفها 57-بانكها 23-فراورده نفتي آسيا شپنا شپترو بيمه و بازنشسته66 كگل شبندر گاز طبيعي (بازار NYMEX) بيمه و بازنشسته66 بترانس ذوب حكشتي 23-فراورده نفتي شپاس 10-ذغال سنگ تاپيكو كچاد 53-سيمان شپاس هرمز شپديس 57-بانكها فملي فملي پتروشيمي دماوند قند و شكر ذوب 10-ذغال سنگ 53-سيمان غشهداب شاخص كل فارس شپديس مبين فملي وغدير وپاسار 23-فراورده نفتي شپديس وغدير خپارس فارس دانا فولاژ فملي خصدرا پترول 70-انبوه سازي البرز فخوز فخاس 53-سيمان تاپيكو قند و شكر خساپا فخوز وبصادر 53-سيمان فاسمين وپاسار گاز طبيعي (بازار NYMEX) 57-بانكها شبندر پارسان غمينو پترول فملي كگل شاخص كل انس طلا پترول تاپيكو فخوز فايرا ميدكو 57-بانكها فاراك دلار امريكا (عمده) شپنا 53-سيمان دلار امريكا (عمده) بترانس كگل شتران ومهر فارس فاذر لاستيك كچاد زگلدشت غذايي بجز قند جم سبجنو 53-سيمان مواد دارويي شاراك رتاپ غشصفا فملي مس فخوز مفاخر خساپا ذوب فارس شاخص كل وغدير وپاسار ذوب شاخص كل سنگ آهن خساپا شبريز خساپا شاخص كل بيمه و بازنشسته66 لازما 57-بانكها شبندر سنگ آهن 57-بانكها 10-ذغال سنگ بيمه و بازنشسته66 وساپا فخوز لاستيك ساروم مس تاپيكو شاوان 32-وسايل ارتباطي شيراز كمنگنز گاز طبيعي (بازار NYMEX) حريل همراه خپارس فاراك شبندر تاپيكو وشهر وغدير وپاسار هرمز غذايي بجز قند ذوب غذايي بجز قند غذايي بجز قند فارس كچاد
message
message
message
message