فولاد

افزودن به لیست پیگیری
لطفاً صبر کنید...
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
آخرین معامله
پایانی
بیشترین کمترین
دفعات باز
حجم ارزش
خرید فروش
ارزش حقیقی
ارزش حقوقی
تعداد حقیقی
تعداد حقوقی
میانگین ارزش حقیقی
میانگین ارزش حقوقی
حجم کل خرید -
حقوقی -
- حقیقی
حجم کل فروش -
حقوقی -
- حقیقی

آمارها

 • 1 ماه
 • 3 ماه
 • 6 ماه
 • 1 سال
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 7 249
تعداد روزهای منفی 12 37
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 2.18 82
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.52 167
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 15 452
تعداد روزهای منفی 37 23
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.93 139
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.23 141
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 43 254
تعداد روزهای منفی 65 70
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.68 206
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.83 254
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 85 284
تعداد روزهای منفی 141 31
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.35 262
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.79 309

تازه ترین مطالب

لطفاً صبر کنید...

برترین مطالب

 • 9 ماه پیش
 • 9 ماه پیش
 • 9 ماه پیش
 • 8 ماه پیش
 • 8 ماه پیش
 • 8 ماه پیش
 • 8 ماه پیش
 • 8 ماه پیش
 • 8 ماه پیش
 • 8 ماه پیش

برچسب های مرتبط

كمنگنز وشهر رتاپ ميدكو فاراك وغدير 57-بانكها مواد دارويي 57-بانكها كگل فارس بيمه و بازنشسته66 هرمز وپاسار 23-فراورده نفتي آسيا مبين بترانس 57-بانكها لاستيك قند و شكر 57-بانكها جم واميد 53-سيمان البرز پترول 53-سيمان خساپا وغدير لازما تاپيكو غذايي بجز قند شاخص كل پترول فارس 53-سيمان شپنا ذوب شبندر غذايي بجز قند شاخص كل سنگ آهن مفاخر فملي 53-سيمان بترانس هرمز كچاد ذوب شاراك شبريز ذغال سنگ شپاس مس گاز طبيعي (بازار NYMEX) شاخص كل شتران وپاسار 53-سيمان شپترو فارس ومهر 53-سيمان وپاسار وبصادر ذوب 23-فراورده نفتي جم هرمز حكشتي غمينو شپديس 57-بانكها قند و شكر شپديس بيمه و بازنشسته66 غشصفا ذوب تاپيكو بيمه و بازنشسته66 ساروم وغدير شيراز دلار امريكا (عمده) 70-انبوه سازي كگل 23-فراورده نفتي پارسان فاراك غشهداب ميدكو فايرا كگل دلار امريكا (عمده) دانا فملي وغدير خساپا جم شپديس وگستر شپنا حكشتي 57-بانكها 23-فراورده نفتي 32-وسايل ارتباطي ذغال سنگ وگستر شپاس شاخص كل حريل 57-بانكها 53-سيمان تاپيكو فخوز بيمه و بازنشسته66 فاسمين گاز طبيعي (بازار NYMEX) 57-بانكها شبندر هرمز غذايي بجز قند قصفها انس طلا گاز طبيعي (بازار NYMEX) شخارك فملي غذايي بجز قند وغدير پتروشيمي دماوند وساپا دسينا غذايي بجز قند مس رتاپ مس خساپا همراه وپاسار شبندر فاذر فخوز وكوثر روي شبندر ذغال سنگ فارس كچاد تاپيكو سبجنو حكشتي سنگ آهن فخوز بفجر فملي گاز طبيعي (بازار NYMEX) خصدرا آسيا حكشتي فملي شاخص كل حسينا 53-سيمان وبهمن فخوز فملي شاخص كل ذوب خساپا 57-بانكها شپنا اخابر 57-بانكها اخابر لاستيك زگلدشت وقوام شاوان وغدير شيران بيمه و بازنشسته66 خپارس شبندر كگل فملي فارس گاز طبيعي (بازار NYMEX) ذغال سنگ فخاس كچاد تاپيكو فخوز وپاسار فولاژ ذوب شبندر خپارس پترول شبندر
message
message
message
message